Algemene voorwaarden

• De wedstrijd wordt georganiseerd door Napoleon Games Sports NV en start op donderdag 12 november 2015 00:00 tot en met  maandag 7 december 2015 23:59.

• Het platform Napoleon Highland Games zal uitsluitend in het Nederlands beschikbaar zijn.

• Deelname aan deze actie is voorbehouden aan natuurlijke personen van minimum 18 jaar. Het verzilveren van bepaalde prijzen is voorbehouden aan natuurlijke personen van minimum 18 jaar. Indien niet rechtsgeldig kan worden geregistreerd, verliest de winnaar het recht op zijn prijs, zonder recht op compensatie of andere rechten ten aanzien van Napoleon Games Sports NV.

• Door het aanvinken van de checklist ‘ik ben 18 jaar of ouder en ga akkoord met de algemene voorwaarden’ verklaart iedere deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onderhavige voorwaarden en aanvaardt elke beslissing die Napoleon Games Sports NV zich genoopt ziet te treffen.

• Iedere deelnemer verklaart bovendien dat zijn verklaring de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt correct is. Bij vermoeden dat de leeftijd van 18 jaar niet correct is, heeft Napoleon Games Sports NV het recht om rechtvaardigingstukken op te vragen, namelijk een kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.  Indien geen identiteitskaart of geen correcte identiteitskaart wordt overgemaakt of wordt vastgesteld dat de deelnemer geen 18 jaar is, behoudt Napoleon Games Sports NV zich uitdrukkelijk het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deze actie en verliest de (minderjarige) deelnemer ieder recht op een prijs of compensatie.

• Tijdens deze actie zullen 8 afzonderlijke proeven gelanceerd worden op de wedstrijdpagina van Napoleon Games Sports NV, www.napoleonhighlandgames.be.

• Deelnemen aan de 8 afzonderlijke proeven is mogelijk op volgende tijdstippen:
         o Proef 1: schapendrijven 12/11/2015 00:00 tot en met 15/11/2015 12:00
         o Proef 2: Armworstelen: 15/11/2015 13:00 tot en met 18/11/2015 12:00
         o Proef 3: Caber Wave: 18/11/2015 13:00 tot en met 21/11/2015 12:00
         o Proef 4: touwtrekken: 21/11/2015 13:00 tot en met 24/11/2015 12:00
         o Proef 5: de Haka: 24/11/2015 13:00 tot en met 27/11/2015 12:00
         o Proef 6: Paalwerpen: 27/11/2015 13:00 tot en met 30/11/2015 12:00
         o Proef 7: boogschieten: 30/11/2015 13:00 tot en met 03/12/2015 12:00
         o Proef 8: kasseiwerpen: 03/12/2015 13:00 tot en met 07/12/2015 23:59

• Om in aanmerking te komen om één van de genoemde prijzen te winnen, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:
         o Je hebt het invulformulier ‘ voornaam &  e-mailadres’ op een geldige en correcte manier, overeenkomstig het identiteitsbewijs, ingevuld.
         o Je hebt de checkbox ‘ik ben 18 jaar of ouder en ga akkoord met de algemene voorwaarden’ waarheidsgetrouws aangevinkt
         o Je hebt de kennisvraag ‘Welk team wint de desbetreffende proef?’ correct ingevuld.

• Elke deelnemer kan slechts één maal per proef deelnemen aan deze actie.

• De free bets die zullen worden weggeven worden zijn de volgende:
         o Free bets voor een totale waarde van € 500
         o Free bets voor een totale waarde van € 100
         o Free bets voor een totale waarde van € 20
         o Free bets voor een totale waarde van € 5
         o Free bets voor een totale waarde van € 2,50

• Elke winnaar heeft recht op één free bet per proef bij het cumulatief voldoen aan bovengenoemde voorwaarden per proef :
        o Elke 1000e winnaar heeft recht op de € 500 free bet
        o Elke 500e winnaar heeft recht op de € 100 free bet
        o Elke 100e winnaar heeft recht op de € 20 free bet
        o Elke oneven winnaar heeft recht op de € 5 free bet
        o Elke even winnaar heeft recht op de € 2,50 free bet

• De bepaling van de winnaars zal op basis van een script gebeuren. Het script van Napoleon Games Sports NV is de enige rechtsgeldige bron voor de bepaling van de winnaars, met uitsluiting van iedere andere. De winnende ploeg van de proef is onherroepelijk opgenomen in de resultaat video, waarmee iedere deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaart en geen enkel recht kan laten gelden in dit verband.

• De winnaars worden bekend gemaakt via het opgegeven e-mailadres bij de ‘release’ van de resultaat video. Bij ingave van een verkeerd of ongeldig e-mailadres, verliest de winnaar ieder recht op de prijs of op compensatie.

• De free bet-codes dienen ingevuld te worden op volgende pagina: https://nl-be.napoleongames.be/payment/promo-code om deze te kunnen gebruiken.

• De free bet kan vrij worden ingezet op sportevenement naar keuze.

• Elke free bet dient in één keer ingezet te worden. Alle winsten die behaald werden met de free bet worden cash uitbetaald en zijn vrij af te halen door de speler.

• Slechts één deelname per deelnemer (naam en voornaam) én e-mailadres is mogelijk. Bij één e-mailadres geldt slechts één free-bet code.

• Per proef is maximaal één deelname per spelersaccount op Napoleon-games.be mogelijk. Indien de deelnemer tracht meerdere free-bet codes per proef te valideren via zijn Napoleon-games-account, zullen deze niet worden gevalideerd en verliest de deelnemer elk recht hierop. Enkel de eerste code die wordt ingegeven per proef is geldig en wordt gevalideerd door Napoleon Games Sports NV.

• De free bet code wordt overgemaakt via e-mail op het opgegeven e-mailadres tijdens de wedstrijd. Het moment waarop deze mail zal verstuurd worden wordt transparant gecommuniceerd op de bedankpagina na het inschrijven van de deelnemer.

• De prijzen zijn niet inwisselbaar, zijn persoonsgebonden en kunnen op geenerlei wijze doorgegeven of doorverkocht worden.

• Ongeldige deelnames komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd.

• Napoleon Games Sports NV behoudt zich het recht  om deze aanbieding op ieder moment te wijzigen of te annuleren.

• De verkregen Free Bets zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Napoleon Games en Napoleon Games Sports NV (incl. Reglement Bonus & Loyalty) en eventuele bijkomende gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te consulteren op uw persoonlijke Free Bets Overzichtspagina , waarmee de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaard. 

• Bij misbruik of het niet correct en waarheidsgetrouw invullen van de gegevens kan de deelnemer worden uitgesloten van deze actie en verliest de deelnemer alle rechten met betrekking tot deze actie.

• Deze actievoorwaarden zijn een aanvulling op en doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden van Napoleon Games en Napoleon Games Sports nv.

• Slechts één deelname per spelersaccount op Napoleon-games.be is geldig. Verzamelde free bet-codes, voortvloeiend uit meerdere deelnames aan de Napoleon Highland Games-campagne, worden ongeldig verklaard en zullen bijgevolg automatisch worden afgenomen van het spelersaccount, waarbij de speler deze rechten automatisch verliest